Adatlap

 

01 Do hedges help control pests and diseases in vineyards?

The grapevine moth causes important losses to vineyard owners: the larvae perforate the grapes and help spread diseases. By doing so, they reduce the yield, but also increase the likeliness of grey mould ("Botrytis cinerea") and acid mould (flies).

Download the high resolution print version (available soon)

 

02 Gombatermesztés

Finnországban a több mint 600 ezer magánerdőtulajdonos közül sokaknak az erdészet egy kiegészítő jövedelemforrás, bár a kis átmérőjű fák betakarításából származó jövedelem elég alacsony és fánként csupán néhány euros összeget ér el. Az erdei gombatermesztés jelentősen növelheti az erdőből származó bevételeket.

Download the high resolution print version (available soon)

 

03 Dió (Juglans regia) agroerdészeti rendszerekben

A diót (Juglans regia) Európa szerte termesztik. Ezeket a fákat magas piaci értéken tartják számon. A tápanyagban gazdag dió és a jó minőségű fája nagyra értékelt és ennek megfelelően a piaci kereslet is nagy iránta. A dél-európai és az EU mediterrán országok a vezetők az európai piacon, míg az USA és Kína a legfontosabb globális szereplők. A kereskedelmi célú diótermesztés még mindig ritka Flandriában és majdnem az összes diófélét importálják.

Download the high resolution print version (available soon)

 

04 Implementing sweet chestnut trees in Belgian agroforestry systems

Chestnut trees have been cultivated for centuries in Europe for their nuts and/or timber. Mountainous countries in the South are traditionally the largest producers of chestnuts in Europe. Although remaining a marginal crop, healthy chestnut industries are recently expanding over less rugged terrain.

Download the high resolution print version (available soon)

 

05 Rainwater harvesting in mediterranean silvopastoral systems

In dry areas such as the ones found in the Mediterranean region, water availability is a critical issue that requires the promotion of sustainable management practices and tools. These issues are even more relevant under current climate change scenarios.

Download the high resolution print version (available soon)

   

06 Mezővédő és széltörő erdősávok:: telepítésük alapelvei

A szél hatással lehet a növényekre és az állatokra közvetlenül vagy közvetve a mikroklímával és a talajjal kapcsolatos mechanikai vagy fiziológiai folyamatokra. Számos olyan fás tájképi elem van, amelyek ha helyesen vannak megtervezve, akkor lehetővé teszik ezeknek a hatásoknak a csökkentését. Tájszinten a legtöbb esetben kombinálják ezeket az elemeket, szél általokozottkárokcsökkentésecéljából

Download the high resolution print version (available soon)

 

07 Agroerdészet a körkörös gazdaságért

A gazdasági növekedés általában a környezet rovására történik. A biogazdaság szükséges része annak a folyamatnak, amikor a fejlődésünket egy fenntarthatóbb gazdasági modellre cseréljük annak érdekében, hogy a legjelentősebb európai és globális kihívásokat úgy mint például a klímaváltozást, a biodiverzitás elvesztését, az erdőtüzeket vagy az óceánt ellepő műanyaghulladékok problémáját kezelni tudjuk.

Download the high resolution print version (available soon)

 

08 Using olive leaves by-products in grazed orchards

Olive leaves are fibrous with a low digestibility, especially in crude protein, and they promote very poor rumen fermentation. However, if adequately supplemented, they may be successfully used in animal diets mostly fresh when the nutritive value of olive tree leaves is greater.

Download the high resolution print version (available soon)

 

09 New bio-products and innovative value chain from olive processing

Traditional olive orchards account for a large share of the area under olives in the EU, particularly in marginal areas. Traditional olive growing can survive only by improving olive farmer incomes and recognizing its multifunctional role.

Download the high resolution print version (available soon)

 

10 A fasorok aljnövényzetének kezelése agroerdészeti rendszerekben

A szántóföldi agroerdészeti rendszerekben mindig van egy bizonyosterület,amiafáklombkoronájaalatthelyezkedikel(pl. a fasorok alatt lévő sávok a közművelési rendszerekben), ahol bonyolult művelni a főnövényt. Mi ezt itt a fasor aljnövényzetének hívjuk. Ezeknek a területeknek számos fontos funkciója lehet: (i) a fák védelme a mezőgazdasági munkagépek okozta lehetséges károkkal szemben, (ii) hozzáférés biztosítása a fasorokhoz faápolás vagy gyümölcs szüretelés céljából, (iii) egy sor ökológiai szempont mint például a biodiverzitást biztosító élőhely és élelemforrás funkció.

Download the high resolution print version (available soon)

 

11 Alley cropping diversifies your farm and improves the environment

Alley cropping, or planting woody perennials rows in arable or vegetable fields, is an innovative idea worthy of exploration by farmers seeking both an additional long term income, rather than income based solely on annual production, and to increase the environmental resilience of their system.

Download the high resolution print version

 

12 Browse, preserved tree fodder and nutrition

In general, browse (i.e. fresh tree leaves and small branches) and tree fodder (preserved browse) are good sources of nutrition and compare favourably with grasses grown in the same environment. Trees are also a good source of micronutrients including vitamins and particularly minerals.

Download the high resolution print version

 

13 Trees for shade, shelter, survival and body maintenance

The benefits of silvopasture to domestic animals include access to shelter in the winter and shade in the summer, as well as providing scratching posts to maintain coat condition. The behaviour of domestic animals can be grouped into the categories of locomotion, maternal, nutritional, reproductive, social and resting behaviours and access to trees can be of some benefit to them all.

Download the high resolution print version

 

14 A fasorok aljnövényzetszintjének produktív kihasználása

Fák ültetése szántóföldbe vagy konyhakertbe azt jelenti, hogy a foldet kivonják az éves termelésből; a rendszer kialakításától függően, ez akár a terület 25% át is kiteheti. 

Download the high resolution print version (available soon)

 

15 Agroforestry and agricultural policy definitions

Agroforestry has been recognized by international organisms (FAO, UN, EU) as a sustainable land management system, that is not extensively used in temperate areas. One of the main reasons for this fact is the lack of knowledge of agroforestry by different types of stakeholders such as policy makers, farmers and general public.

Download the high resolution print version (available soon)

 

16 Importance of browsing on shrubs

European heathlands are usually linked to land use practices as cutting, burning and grazing, and are supported by the EU within the high nature value farming framework. Nonetheless, the rural depopulation and abandonment of management practices contribute to large accumulations of highly flammable phytomass in heathlands and other shrublands of the Atlantic area of EU, thus being more susceptible to wildfires.

Download the high resolution print version (available soon)

 

17 Silvopasture

Silvopasture represents the 85% of the agroforestry practices in Europe, being the most extended among other agroforestry practices (silvoarable, riparian buffer strips, forest farming and homegardens). Silvopasture is a practice that can be associated to sustainable grassland management mainly located in the South and North of Europe, that provides enormous advantages to reduce livestock production costs.

Download the high resolution print version (available soon)

   

18 Sövények hasznosítása tűzifa előállítására

Ross Dickinson termelő, tüzelőanyag beszállító és kereskedő Dorsetben elmondja: “Megváltoztattam az egyik sövényem menedzsmentjét: az évenkénti metszés helyett hagyom nőni és csak minden 15. évben vágom le. Figyelembe véve a metszési költségek megtakarítását, jó nyereséget tudtam realizálni”

Download the high resolution print version (available soon)

 

19 Agroerdészet sikerességét segítő együttműködés

Az Egyesült Királyság gazdaságaiban a legtöbb meglévő agrárerdészeti rendszert olyan mezőgazdasági termelő hozta létre, aki egyben a földtulajdonos vagy a föld bérlője is.

Download the high resolution print version (available soon)

 

20 Agroerdészet alkalmazása mezőgazdasági területeken

A szántóföldeken alkalmazott hagyományos gazdálkodási rendszerek az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenéséhez, a talaj termőképességének romlásához, ezáltal pedig terméscsökkenéshez vezethetnek. A hagyományos gazdálkodási rendszerekben használt herbicidek és növényvédő szerek befolyásolják az élelmiszerek minőségét és egyre jelentősebb közegészségügyi problémákat okoznak.

Download the high resolution print version (available soon)

 

21 A sövények és a magányos fák szerepe európában

Az agroerdészet egy fenntartható földhasználati rendszer, amelyet közvetlenül támogat a zöldítés és a KAP II. Pillére (8.2. Intézkedés). Közvetetten szerepel a KAP más részeiben is, mint pl. a kölcsönös megfeleltetés vagy a feltételesség, amely a környezet megóvását célozza.

Download the high resolution print version (available soon)

 

22 Production of medicinal plants in agroforestry systems

The laurel (bay laurel, sweet, bay, true laurel, Greek laurel, laurel tree) is a woody plant linked to the Mediterranean region, distributing in the Iberian Peninsula mainly in humid and shady ravines of the coastal regions, both Mediterranean and Atlantic. Laurel is a plant easy to grow, with a possibility of establishment as silvoarable or as a silvopasture practices and a potentially broad market

Download the high resolution print version (available soon)

 

23 Production of medicinal and culinary plants in agroforestry systems

The elder is a woody plant that appears naturally in almost all Europe, being present in cool, clear places and edges of mostly deciduous forests, with humid and rich soils regardless of their chemical nature. Elder can also be found close to human populations or livestock stables as it is favored by nitrogen-rich soils.

Download the high resolution print version (available soon)

 

24 Iris cultivation in traditional olive groves

Italy imports most medicinal plants from Eastern European countries, the Far East and Latin America. For this reason, in our region, the cultivation of medicinal plants is particularly interesting and innovative. In Europe, France is the reference country for this type of production, while in Italy the cultivation of medicinal herbs has always been relegated to marginal areas because the flat areas have traditionally been used for more profitable crops.

Download the high resolution print version (available soon)

 

25 Vineyards associated with trees as living supports

In Italy and Portugal, as well as in many European countries, there are several examples of traditional agroforestry practices. These practices were common in many rural areas until the introduction of intensive agriculture practices. Currently such systems can play a role as an example of the historical evolution of agriculture because their presence is limited due to the high labour demand, difficulty to mechanise and the limited production in comparison to specialized vineyards.

Download the high resolution print version (available soon)

 

26 CAP and agroforestry

Agricultural lands in Europe are associated to intensive farming systems that reduce the delivery of ecosystem services (ES). Agroforestry (AF) should be strongly supported by the CAP as a sustainable land management option that provides market and non-market goods and services that address societal goals. Governments need to develop policies and actions that foster AF within an EU policy framework.

Download the high resolution print version (available soon)

 

27 Agroforestry, CAP aims and sustainable development goals

In Europe, agriculture generates 44 million jobs in the food chain, provides food security for 500 million consumers, and stewards 48% of EU Land. The Common Agricultural Policy (CAP) is the main policy driver for agriculture in Europe and aims to provide not just food for European citizens (Cork 2.0 Declaration) but also compliance with global strategic policies such as the Sustainable Development Goals (SDGs) (United Nations, 2015).

Download the high resolution print version (available soon)

 

28 Wool, wild fruit and what else?

A key characteristic trait of agroforestry systems is diversity. Wood pastures are primarily known for the diversification of grazing land, they take advantage of the different conditions provided by the trees and form a mosaic of habitats managed less intensively. Besides providing shade, another important feature that trees offer is their role in nutritional supplementation. 

Download the high resolution print version (available soon)

 

29 Beef cattle in agroforestry systems

One of the difficulties to sustainable maintain livestock based on grasslands is to provide appropriate solution for feeding the animals throughout the year. By the end of the pasture growing season, the nutritional value of the grass is low as a result of the summer drought. Under current climate change conditions, the risk of unpredictable and adverse weather conditions is increasing.

Download the high resolution print version (available soon)

 

30 Edible homegardens

Homegardens are primarily or entirely perennial polycultures, containing at least three identifiable vertical layers of food-bearing plants including trees, shrubs and perennial herbaceous understory. They are characterized by a multitude of sizes, shapes and habitats, from rural to urban, from wooded landscape to dense forest (Jacke and Toensmeier 2011).

Download the high resolution print version (available soon)

 

31 Edible forest gardens

Forest gardens (sometimes called homegardens) are primarily or entirely perennial polycultures, containing at least three identifiable vertical layers of food-bearing plants including trees, shrubs and perennial herbaceous understory. They are characterized by a multitude of sizes, shapes and habitats, from rural to urban, from wooded landscape to dense forest (Jacke and Toensmeier 2011).

Download the high resolution print version (available soon)

 

32 Rotational cattle grazing in traditional orchards

Traditional orchards are valuable elements of rural landscapes and sources of income for smallholders., almost 3000 local apples varieties still exist in Central Europe alone. They are naturally resistant to frost, diseases, pests and each provides a unique taste and healthy values. Value-added income can be improved by integrating livestock grazing activities.

Download the high resolution print version (available soon)

 

33 Appropriate varieties for fruit or nut production in agroforestry

When establishing agroforestry plots, quite often a combination with high standard fruit or nut trees is chosen these days. Think of apple, pear, cherry, peach, apricot, medlar, almond nut, walnut, hazelnut, chestnut and so many other options. The economic added value of these trees is not the wood production but the added value the fruit or nuts can offer. 

Download the high resolution print version (available soon)

 

34 Valorization of walnuts in Flanders

Walnut trees (Juglans regia) are a good choice as tree species in agroforestry systems in Flanders (Belgium) because of their ecological characteristics. Moreover, walnuts are gaining popularity fast among consumers making it a promising business. That is why recently there has been a relatively strong increase in the number of walnut plantations in Flanders.

Download the high resolution print version (available soon)

 

35 Use of fast growing tree species in a crop rotation

In a medium or poor-yieldingcorn-growing area, short rotation tree plantations can be incorporated into a crop rotation in order to improve the soil conditions and to increase the production of the system. One possibility for such agroforestry systems is to plant trees for biomass at high planting density. 

Download the high resolution print version (available soon)

 

36 Multipurpose use of hedgerows and windbreaks

It can be a challenge to build up a self-sustaining organic family farm operated on some ten hectares in an intensively managed agricultural area. As this case study implies, it is a work-intensive project but can be successful with proper planning and management. The family farm introduced in this case study is established on 12-hectares of land in Hungary.

Download the high resolution print version (available soon)

 

37 Post fire management of cork oak forest (Quercus suber)

It can be a challenge to build up a self-sustaining organic family farm operated on some ten hectares in an intensively managed agricultural area. As this case study implies, it is a work-intensive project but can be successful with proper planning and management. The family farm introduced in this case study is established on 12-hectares of land in Hungary.

Download the high resolution print version (available soon)

 

38 Designing a profitable agroforestry system with poplar and wheat

Today, the decrease in new poplar planting is a very worrying factor for the industry. Over the past twenty years, the rate of poplar replanting in France has decreased from 2.3 million plants per year in the early 1990s to less than 600 000 plants per year in 2013. Today in France, more than one in three parcels is not reforested. This has become very insufficient to ensure the future supply of processing industries.

Download the high resolution print version (available soon)

 

39 Agroforestry woodchip for collective heating facilities

Tree hedges are very important elements of the French landscape, especially to maintain the “bocage” (pastureland divided into small hedged fields interspersed with groves of trees). However, since the 70s, trees and hedges are seen by farmers and town representatives as a liability and a cost rather than a resource.

Download the high resolution print version (available soon)

 

40 Learning by doing and sharing, a way to improve agroforestry knowledge creation and exchange among practitioners

Knowledge transfer is one of the key axes for the development of innovative practices such as agroforestry. Agronomy, ecology, tree management, etc. are already particularly complex fields of expertise when undertaken separately, so composite subjects such as agroecology or agroforestry require an even deeper understanding of interdependent varying factors and interactions between components at the system level.

Download the high resolution print version (available soon)

 

41 "Trees in the field" as a selling argument

Agroforestry, being still a marginal form of farming now in France, isnotyetwell-knownbytheconsumers.However,wenowknowthat thiswayofproducingfood,combinedwithaglobalagroecological approach, leads to more sustainable systems. Agroforestry goes beyond simple food production, providing ecological and social services.

Download the high resolution print version (available soon)

When all factsheets are done a "Download All" button will be available