Factsheet

 

01 Do hedges help control pests and diseases  in vineyards?

The grapevine moth causes important losses to vineyard owners: the larvae perforate the grapes and help spread diseases. By doing so, they reduce the yield, but also increase the likeliness of grey mould ("Botrytis cinerea") and acid mould (flies).

Download the high resolution print version (available soon)

 

02 Mushroom cultivation

For many of the more than 600 thousand private forest owners in Finland, forestry is an additional source of income. However, the income generated from harvesting smalldiameter trees during thinning is quite low and amounts to just a couple of euros per tree. Active mushroom cultivation in forests can markedly increase the earnings from forests. 

 

Download the high resolution print version (available soon)

 

03 Walnoot trees (Juglans regia) in agroforestry

De gewone walnoot (Juglans regia) wordt geteeld in grote delen van Europa. De boom staat algemeen bekend om hun groot marktpotentieel. De voedzame noten en het kwalitatief hout zijn hoog aangeschreven producten en de marktvraag is navenant. Zuid-Europese landen en Europese Mediterrane landen zijn de leiders op de Europese markt, terwijl de VS en China de belangrijkste spelers zijn op wereldschaal. Commerciële walnootteelt is vrij zeldzaam in Vlaanderen en het overgrote deel van de noten wordt geïmporteerd.

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

 

04 Het inpassen van tamme kastanje in een belgisch agroforestry-systeem

Kastanjebomen worden al eeuwenlang geteeld in Europa voor hun vruchten en/of hout. Bergachtige streken in het zuiden zijn traditioneel de grootste producenten in Europa. Rendabele kastanjeplantages verspreiden zich echter steeds meer noordelijk naar minder ruwe landschappen. Kastanjeteelt blijft in onze regio weliswaar nog steeds een eerder zeldzaam gegeven.

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

 

05 Opslag en gebruik van regenwater in mediterrane silvopastorale systemen

Indedrogeregio’svanhetMiddellandseZeegebiedvormt de beschikbaarheid van water een belangrijk probleem. Dit probleem wordt nog groter in de huidige tijden van klimaatverandering. Aanbeveling van praktijken en hulpmiddelen inzake duurzaam waterbeheer zijn hier aan de orde.

 

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

   

08 Using olive leaves by-products in grazed orchards

Olive leaves are fibrous with a low digestibility, especially in crude protein, and they promote very poor rumen fermentation. However, if adequately supplemented, they may be successfully used in animal diets mostly fresh when the nutritive value of olive tree leaves is greater.

Download the high resolution print version (available soon)

 

09 New bio-products and innovative value chain from olive processing

Traditional olive orchards account for a large share of the area under olives in the EU, particularly in marginal areas. Traditional olive growing can survive only by improving olive farmer incomes and recognizing its multifunctional role.

Download the high resolution print version (available soon)

 

10 Beheer van de boomstrook in agroforestry-systemen

In een silvocultureel agroforestryperceel is er altijd een bepaalde zone onder de boomkruinen (bv. stroken land onder de boomrijen in alley cropping), waar het moeilijk is om de hoofdteelt te verbouwen. Dat noemen we de boomstrook. Deze zones kunnen echter verschillende belangrijke functies hebben: i) bescherming van de bomen tegen mogelijke schade door bijvoorbeeld landbouwvoertuigen, (ii) toegang verlenen tot de bomenrij voor het onderhoud van de bomen of fruitoogst, (iii) een reeks ecologische functies, zoals het creëren van een habitat en voedselvoorziening voor nuttige biodiversiteit.

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

 

11 Een gediversifieerd bedrijf en beter milieu dankzij alley cropping

Alley cropping, of het planten van bomenrijen in akkerbouw- of groentepercelen, is een innovatief idee en het overwegen waard voor landbouwers zoekend naar een extra inkomen op lange termijn en een manier om de ecologische veerkracht van hun systeem te vergroten.

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

 

12 Vers of ingekuild boomvoer en voeding

Over het algemeen zijn verse of ingekuilde (of gedroogde) bladeren en twijgen goede voedingsbronnen en hebben ze meer te bieden dan grassen die in dezelfde omgeving worden geteeld. Bomen zijn ook een goede bron van micronutriënten, waaronder vitaminen en vooral mineralen.

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

 

13 Bomen voor schaduw, beschutting, overleving en lichaamsverzorging

Een silvopastoraal systeem biedt landbouwdieren beschutting in de winter en schaduw in de zomer. Bovendien kunnen de dieren de bomen ook gebruiken om tegenaan te schuren. Het gedrag van landbouwdieren kan worden ingedeeld in de toestanden beweging, moederschap, voeding, voortplanting, sociaal en rust.

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

 

14 Productieve invulling van de boomstrook

Bomen planten in akkerbouw- of groentepercelen betekent dat er minder land is voor de jaarlijkse productie; afhankelijk van het ontwerp van het systeem kan dit tot 25% van het teeltareaal uitmaken.

Download de printversie in hoge resolutie (binnenkort beschikbaar)

Van zodra alle factsheets klaar zijn, zal hier een “download alles” knop zichtbaar zijn