Wiadomości AFINET

27-10-2017

lem spotkania była identyfikacja głównych problemów dotyczących zalesionych obszarów wiejskich w tej części Europy, w szczególności w regionie Karpat.

17-07-2017

Przeanalizowano przeszkody prawne oraz możliwe sposoby poprawy sytuacji agroleśnictwa, dotyczące wdrażania praktyk rolno-leśnych, czy też ochrony drzew.