AFINET stymuluje wymianę doświadczeń w ramach agroleśnictwa

Agroleśnictwo uważane jest za obiecujący system rolniczy, który może stanowić  rozwiązanie problemów wynikających z zagrożeń powodowanych przez zmiany klimatu, pogorszenia się jakości gleb oraz  utraty  bioróżnorodności.

Prawie nigdzie drzewa nie zniknęły z krajobrazu rolniczego tak szybko i w tak znacznym stopniu, jak miało to miejsce na południu Holandii i we Flandrii. Drzewa uznano za przeszkodę w mechanizacji i scalaniu pól uprawnych. Rolnicy zainteresowani powtórnym wprowadzeniem drzew na swoje pola stają często przed wieloma pytaniami, na które wciąż szukamy odpowiedzi i przeszkodami, które sami muszą pokonać.

Sieć Agroleśnictwa w Noord-Brabant w Holandii zrzesza 50 rolników chcących wypróbować rozwiązania rolno-leśne w swoich gospodarstwach. Aby skorzystać z doświadczenia innych, Sieć nawiązała kontakt z Flamandzkim Konsorcjum Agroleśnictwa oraz lokalną Siecią RAIN funkcjonującą w ramach projektu AFINET. W ten sposób zrealizowano jedne z celów projektu, jakim jest synergia i współpraca z innymi grupami zajmującymi się tematem agroleśnictwa.

Grupa flandryjska oraz Sieć Agroleśnictwa Noord-Brabant pozostają w regularnym kontakcie, dbając o to, by wymiana wiedzy i doświadczeń prowadziła do obopólnych korzyści. Dla przykładu, grupa 17 holenderskich farmerów odwiedziła gospodarstwo flandryjskiego pioniera agroleśnictwa, François Ongenaert, a partnerzy z ILVO i Inagro wybrali się do Noord-Brabant gdzie odbyli wizyty w dwóch gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń, w ramach Grupy Operacyjnej P’Orchard, która zajmuje się badaniem możliwości wdrożenia agroleśnictwa w hodowli świń w wolnym wybiegu. Obie wizyty zrodziły wiele entuzjazmu wśród uczestników.

Sieć Agroleśnictwa Noord-Brabant dzieli się z kolei nowymi doświadczeniami zarówno z członkami sieci jak i interesariuszami w Holandii: Uniwersytetem w Wageningen, Agroforestry Nederland, University of Applied Sciences Van Hall Larenstein oraz Has Den Bosch. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach projektu AFINET ma więc zasięg międzynarodowy.

 

Liempde, 1 grudnia 2018

Piet Rombouts, lider projektu Agroforestry Network Brabant i delegat Holandii w Europejskiej Federacji Agroleśnictwa EURAF.