II Ogólnopolska Konferencja Systemów Rolno-leśnych

25 stycznia 2019 roku odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja pod tytułem „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa) w Polsce”. Głównym organizatorem konferencji był IUNG-PIB w Puławach. Wydarzenie zgromadziło ponad 60 osób z całej Polski – pracowników naukowych, rolników, doradców rolnych, brokerów innowacji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie było finansowane ze środków NCBiR w ramach projektu SustainFARM (program ERA-NET FACCE Surplus).

Wykład pt. ” Systemy rolno-leśne czynnikiem rozwoju lokalnego obszarów wiejskich” rozpoczynający konferencję, wygłosił dr Robert Borek. Dr Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji Ekorozwoju wspólnie z prof. Krzysztofem Kujawą z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprezentowali wyniki projektu „Trees for Europe’s Green Infrastructure” – dobre praktyki i rekomendacje dla zadrzewień na obszarach wiejskich w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju zadrzewień omówił dr Jacek Zajączkowski z Wydziału Leśnego SGGW, natomiast Artur Golis z Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przekazał zebranym szereg praktycznych porad dotyczących sadzenia i pielęgnacji drzew śródpolnych.

W drugiej części konferencji rolnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w zakładaniu i prowadzeniu różnych systemów rolno-leśnych -  Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik z Grupy Operacyjnej EPI „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, Marcin Wójcik ze Stowarzyszenia Hodowców Bydła „Pastwisko”, Anna Szumełda z Fundacji im. St. Karłowskiego w Juchowie.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów pomiędzy praktykami i pozwoliło na zaplanowanie dalszych działań w kierunku promocji i wdrażania innowacyjnych systemów rolno-leśnych w Polsce.