Informacje

“Chmura Wiedzy” (Knowledge Cloud, KC)  utworzona w ramach projektu AFINET służyć będzie jako źródło wiedzy i doświadczenia  w zakresie innowacyjnych praktyk rolno-leśnych na poziomie UE. “Chmura Wiedzy” powstanie w formie publicznie dostępnej bazy danych z wbudowaną wyszukiwarką dla użytkowników.

“Chmura wiedzy” zawierać będzie dokumenty i informacje wygenerowane w ramach projektu, oraz informacje pochodzące z dodatkowych źródeł, takie jak dokumentację techniczną oraz tzw. „szarą literaturę” i publikacje naukowe.