Przewodnik Po Innowacjach

Pracujemy nad zawartością tej sekcji. W międzyczasie zapraszamy do odwiedzenia nas w mediach społecznościowych TwitterFacebook i LinkedIn lub kontakt z brokerem innowacji w najbliższym regionie.

Poniżej prezentujemy Państwu broszury, przedstawiające wybrane innowacyjne praktyki w zakresie agroleśnictwa. Broszury zostały opracowane w projekcie AGFORWARD, a  ich tłumaczenie na język polski sfinansowane przez projekt AFINET.

 

Dobra praktyka - Systemy alejowe

Dobra praktyka - Zaplanowanie systemu alejowego

Dobra praktyka - Ochrona drzew przed dzikimi zwierzętami

Dobra praktyka - Mulczowanie dla zdrowych sadzonek

Dobra praktyka - Formowanie drzew

 

Intensywny kontrolowany wypas rotacyjny

Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach

Niewidzialne ogrodzenia pastwisk leśnych

Drzewa a obszary retencyjne na terenach zalewowych

Ochrona starych drzew na pastwiskach

Wypas a bioróżnorodność zadrzewionych pastwisk

Wypas owiec pod orzechami

Wypas w sadach jabłoniowych

Korzyści ekonomiczne z wypasu w sadach

Główne wyzwania dotyczące wypasu w sadach

Produkcja rolna z drzewami ogławianymi

Współrzędna uprawa ziół oraz wiśni na drewno

Zarządzanie dolną warstwą zadrzewień w systemach alejowych

Topola oraz dąb wzdłuż rowów melioracyjnych

Agroleśnictwo - produkcja żywności i energii

Drzewa i uprawy - optymalne wykorzystanie przestrzeni

Adaptacja do zmian klimatu z wykorzystaniem upraw alejowych

Systemy rolno-leśne z drzewami owocowymi

Kontrola chwastów w uprawie alejowej

Jabłoniowe sady towarowe z chowem drobiu

Leśno-pastwiskowy system hodowli drobiu

Lochy i rośliny energetyczne

Świnie i topole

Wykorzystanie morwy do skarmiania zwierząt

Drzewa pastewne dla mikroelementów

Drzewa pastewne w gospodarstwach mlecznych

Ekologiczna produkcja zwierzęca i zagajniki krótkiej rotacji