Arkusz Informacyjny

 

01 Czy żywopłoty mogą pomóc w walce z chorobami i szkodnikami winorośli?

Żerująca na winorośli zwójka krzyżóweczka powoduje duże straty na plantacji: larwy uszkadzają skórkę winogron i rozprzestrzeniają choroby. W ten sposób nie tylko wpływają na obniżenie plonów, ale też zwiększają ryzyko rozwoju pleśni gronowca szarego (Botrytis cinerea) oraz muszek owocówek. Larwy w pierwszym stadium rozwoju pojawiają się w kwietniu, natomiast w ostatnim zazwyczaj w sierpniu.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

02 Uprawa grzybów

Dla wielu z ponad 600 tysięcy właścicieli prywatnych lasów w Finlandii, leśnictwo stanowi dodatkowe źródło dochodu. Jednak dochód osiągany ze zbytu drewna o małej średnicy, pozyskanego przy podkrzesywaniu jest niewielki i wynosi jedynie kilka euro za sztukę drzewa.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

03 Orzech włoski (Juglans regia) w agroleśnictwie

Orzech włoski (Juglans regia) uprawiany jest na znacznych obszarach w Europie. Znany jest jako gatunek o dużym potencjale rynkowym. Ceniony jest za pożywne owoce i dobrej jakości drewno, co odzwierciedla wysoki popyt na rynku.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

04 Wprowadzenie kasztana jadalnego do belgijskich systemów rolno-leśnych

Kasztany uprawiane są w Europie od wieków, dla jadalnych orzechów i/lub drewna. Górzyste kraje położone na południu są największymi producentami kasztanów w Europie. Pomimo że nadal pozostają one uprawą marginalną, to przemysł kasztanowy rozprzestrzenia się również na mniej górzyste kraje.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

   

06 Pasowe zadrzewienia ochronne i wiatrochłonne: zasady instalacji

Wiatr wpływa zarówno na uprawy jak i zwierzęta gospodarskie poprzez oddziaływanie na procesy mechaniczne i fizjologiczne związane z mikroklimatem i glebą. Elementy morfologiczne drzew, umiejscowione w odpowiedniej płaszczyźnie, pomagają zredukować powyższe efekty działania wiatru. Ich kombinacja jest często w tym celu wykorzystywana na poziomie krajobrazu.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

07 Agroleśnictwo przyczynia się do rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym

Wzrost ekonomiczny odbywa się zazwyczaj kosztem środowiska, stąd potrzeba stworzenia dla naszego rozwoju modelu bardziej zrównoważonego ekonomicznie. Możemy ten cel osiągnąć dzięki biogospodarce, która staje naprzeciw europejskim i globalnym wyzwaniom takim jako zmiany klimatu, spadek bioróżnorodności, pożary lasów, plastik zanieczyszczający oceany…

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

08 Wykorzystanie produktów ubocznych z drzew oliwnych do wypasu

Liście oliwne są włókniste, ciężkie do strawienia, w szczególności bogate w trudne do rozłożenia białka, a także nie fermentują dobrze u przeżuwaczy. Przy zastosowaniu odpowiedniej suplementacji mogą być jednak z powodzeniem wprowadzone do diety zwierząt, głównie w formie świeżych liści, kiedy ich wartość odżywcza jest największa.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

09 Nowe bio-produkty oraz innowacyjne łańcuchy wartości w produkcji oliwy

Tradycyjne sady oliwne odpowiadają za znaczną część ogólnej produkcji oliwek w UE, w szczególności na obszarach marginalnych. Przetrwanie takiej formy uprawy wymaga jednak zwiększenia dochodu z produkcji dla rolnika oraz uznania wielofunkcyjności takiego systemu.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

10 Zagospodarowanie warstwy podokapowej w systemach rolno-leśńych

W systemie rolno-leśnym obszar leżący pod koronami drzew (np. pasy ziemi pod rzędami drzew w systemie alejowym) pozostaje niezagospodarowany, gdyż trudno prowadzić na nim uprawę główną. Nazywamy ten obszar warstwą podokapową. Może ona pełnić kilka istotnych funkcji: (i) chronić drzewa przed uszkodzeniami powodowanymi przez maszyny rolnicze, (ii) zapewniać dostęp do drzew w celu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i zbiorów, (iii) mieć znaczenie ekologiczne, np. jako siedlisko czy źródło pożywienia dla wielu gatunków zwierząt, zapewniając bioróżnorodność.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

11 Uprawa alejowa jako forma dywersyfikacji i poprawy stanu środowiska

Alley cropping, or planting woody perennials rows in arable or vegetable fields, is an innovative idea worthy of exploration by farmers seeking both an additional long term income, rather than income based solely on annual production, and to increase the environmental resilience of their system.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

12 Zgryzanie drzew i produkcja paszy liściarki jako źródło substancji odżywczych

Zasadniczo, zgryzanie naturalnej roślinności (np. liści i małych gałązek) oraz skarmianie liściarką pozwala dostarczyć zwierzętom cennych składników pokarmowych i jest korzystniejsze w porównaniu do traw pastwiskowych uprawianych w tych samych warunkach glebowo-klimatycznych.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

13 Drzewa jako źródło cienia, osłony i wzrostu odporności zwierząt

Korzyści jakie zwierzętom hodowlanym oferuje system leśno-pastwiskowy to zapewnienie schronienia zimą i cienia latem, a także możliwość ocierania się o pnie drzew, w celu utrzymania sierści w odpowiedniej kondycji. Zachowania zwierząt hodowlanych można podzielić według kategorii: przemieszczanie się, zachowania macierzyńskie, odżywianie, rozmnażanie się, zachowania społeczne oraz rekreacyjne. Dostęp do drzew może przynieść korzyści zwierzętom w ramach każdej z tych kategorii.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

14 Produktywne wykorzystanie warstwy podokapowej w rzędach drzew

Sadzenie drzew na polach uprawnych czy warzywnych oznacza wyłączenie tego obszaru z rocznej produkcji; w zależności od projektu systemu może on obejmować do 25% obszaru uprawnego.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

15 Definicjezwiązanez agroleśnictwemi politykąrolną

Agroleśnictwo uznane zostało przez organizacje międzynarodowe (FAO, UE, ONZ) za zrównoważony system użytkowania gruntów, o niewielkim rozpowszechnieniu w klimacieumiarkowanym.Jednymzpowodówjestbrakwiedzyna temat agroleśnictwa wśród różnych grup interesariuszy, takich jak decydenci polityczni, rolnicy, czy ogół społeczeństwa.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

16 Znaczenie zgryzania krzewów przez zwierzęta gospodarskie

Wrzosowiska w Europie często łączone są z praktykami rolniczymi, takimi jak przycinanie, wypalanie czy wypas, są również wspierane są przez UE jako środowisko rolnicze o wysokiej wartości przyrodniczej. Wyludnienie obszarów wiejskich i zaniechanie praktyk pielęgnacyjnych przyczynia się do akumulacji łatwopalnej biomasy roślinnej na wrzosowiskach i innychterenachzakrzewionychnaatlantyckimwybrzeżuEuropy.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

17 Systemy Leśno-pastwiskowe

Systemy leśno-pastwiskowe stanowią 85% ogółu praktyk rolno-leśnych w Europie (obok drzewno-ornych, przywodnych pasów buforowych, upraw prowadzonych w lesie i ogrodów przydomowych/ogrodów leśnych). System leśno-pastwiskowy można powiązać ze zrównoważonym zarządzaniem użytkami zielonymi, głównie występującymi na południu i północy Europy, oferujący znaczne obniżenie kosztów związanych z hodowlą inwentarza. Nie jest jednak wystarczająco rozpowszechniony w Europie, gdyż wprowadzony został dotąd tylko na powierzchni 10% użytków zielonych.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

18 Zagospodarowanie biomasy żywopłotów do produkcji drewna opałowego

Ross Dickinson, rolnik prowadzący działalność gospodarczą, dostawca drewna opałowego i hurtownik w Dorset, tłumaczy “Zmieniłem sposób pielęgnacji prowadzony na jednym z żywopłotów – zrezygnowałem z przycinania go co roku, aby pozwolić mu wyrosnąć i ścinać co 15 lat. Biorąc pod uwagę oszczędności wynikające z zaniechania corocznych prac pielęgnacyjnych, uzyskiwałem znaczny zysk – wystarczający, by zatrudnićpracownikadopomocy”.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

19 Współpracadla usprawnienia systemówagroleśnictwa

Większość gospodarstw zajmujących się agroleśnictwem w Wielkiej Brytanii prowadzonych jest przez rolników –właścicieli lub dzierżawców. Jednak wielu z nich nie posiada wystarczającej specjalistycznej wiedzy i czasu na sadzenie i pielęgnowanie drzew, szczególnie gdy zakładają nową działalność.Wdodatku,drzewasąinwestycjądługoterminową, a niepewność tytułu prawnego do użytkowanej ziemi czy różnice zdań dzierżawców i właścicieli odnośnie formy użytkowania są najczęstszymi czynnikami zniechęcającymi rolników-dzierżawcówdozakładaniasystemówagroleśnictwa.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

20 Praktyki drzewno-rolnicze na gruntach ornych

Konwencjonalnesystemyopracowanewgospodarstwachrolnych kojarzone są z ograniczonym świadczeniem usług ekosystemowych oraz zmniejszoną produktywnością upraw, spowodowaną spadkiem żyzności gleby. Dochodzi do obniżenia jakości żywności produkowanej w konwencjonalnych systemach rolnych, wynikającego z użycia herbicydów i pestycydów, które coraz częściej prowadzą do wielu problemów zdrowotnych u konsumentów.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

21 Rola drzew śródpolnych i żywopłotów w europie

Agroleśnictwotozrównoważonysystemużytkowaniagruntów,któryjest objęty wsparciem UE w ramach Zazielenienia jak też filaru II WPR (Działanie 8.2). System ten może być również wspierany przez inne elementy WPR jak zasady wzajemnej zgodności czy zasady warunkowości, których celem jest poprawa stanu środowiska.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

22 Produkcja roślin leczniczych w systemach drzewno-ornych i leśno-pastwiskowych

Laur (wawrzyn szlachetny) to roślina drzewiasta powiązana z regionem śródziemnomorskim, rozprzestrzeniana na Półwyspie  Iberyjskim głównie w wilgotnych i zacienionych wąwozach regionów  nadmorskich, zarówno nad Morzem Śródziemnym jak i Atlantykiem.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

23 Produkcja roślin o zastosowaniu leczniczym i kulinarnym w systemach agroleśnictwa

Czarny bez to roślina drzewiasta występująca naturalnie na obszarze całej Europy, rosnąca zazwyczaj w miejscach chłodnych i świetlistych, na obrzeżach lasów liściastych, na żyznych, wilgotnych glebach niezależnie od ich właściwości chemicznych.Czarnybezmożnateżodnaleźćbliskozabudowań mieszkalnych czy gospodarskich z powodu gleb bogatych w azot. Jest to roślina o wszechstronnym zastosowaniu, zarówno praktycznym jak i ekonomicznym. Zbiory z dziko rosnących krzewów nie są wystarczające, by zaspokoić popyt istniejący na rynku, stąd zwiększone zainteresowanie zakładaniem plantacji. Czarny bez jest łatwy w uprawie, można go rozmnażać ze zdrewniałych sadzonek (sztobrów).

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

26 Agroleśnictwo a wpr

Grunty rolne w Europie powiązane są z uprawą intensywną, która ogranicza dostarczanie świadczeń ekosystemowych. Agroleśnictwo (AF) powinno być silnie wspierane w ramach WPR jako system zrównoważonego gospodarowania gruntami, dostarczający zarówno rynkowych jak i nierynkowych dóbr i usług nakierowanych nacelespołeczne.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

27 Agroleśnictwo, cele wpr i cele zrównoważonego rozwoju

W Europie sektor rolnictwa generuje 44 miliony miejsc pracy w łańcuchu żywnościowym, dostarcza żywności dla 500 milionów konsumentów i użytkuje 48% gruntów w całej Unii Europejskiej.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

28 Wełna, dawne odmiany drzew owocowych i co jeszcze?

Kluczową cechą agroleśnictwa jest różnorodność. Zadrzewione pastwiska są znane szczególnie ze swojego zróżnicowania gatunkowego, każdy gatunek drzewa tworzy wokół siebie odmienne siedlisko roślinne.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

   

29 Bydło mięsne w systemach agroleśnych

Jednym z problemów zrównoważonego wypasu zwierząt jest zapewnienie dostępności paszy przez cały rok. Pod koniec sezonu, wartość pokarmowa trawy staje się niska z powodu letniej suszy.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

32 Rotacyjny wypas bydła w sadach tradycyjnych

Sady tradycyjne są cennym elementem krajobrazu wiejskiego i źródłem dochodu małych gospodarstw rolnych. Tylko w Europie Środkowej istnieje wciąż niemal 3000 lokalnych odmian jabłek.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

33 Odpowiednie odmiany owoców i orzechów do uprawy w agroleśnictwie

Przy zakładaniu systemów agro-leśnych z drzewami owocowymi, wybiera się często te odmiany, które są odporne na choroby i charakteryzują się trwałością. Istnieje wiele opcji wyboru: jabłonie, grusze, wiśnie, brzoskwinie, morele, nieszpułki, orzechy włoskie, leszczyny...

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

34 Waloryzacja orzechów włoskich we flandrii

Orzechy włoskie (Juglans regia) są dobrym wyborem do systemów agro-leśnych we Flandrii (Belgia) z powodu ich specyfiki biologicznej. Ponadto, orzechy uzyskują rosnącą szybko popularność wśród konsumentów, czyniąc ich uprawę obiecującym przedsięwzięciem.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

35 Wykorzystanie zagajników krótkiej rotacji jako międzyplonów w płodozmianie

Grunty orne cechujące się średnią i niską wydajnością uprawy kukurydzy można ulepszyć poprzez wprowadzenie do zmianowania cyklu zagajników krótkiej rotacji. Jest to również przykład system rolno-leśnego w wymiarze czasowym.

Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

36 Wielokierunkowe wykorzystanie żywopłotów i pasów przeciwwietrznych

Organizacja samowystarczalnego gospodarstwa ekologicznego na 10 ha gruntów, dodatkowo w intensywnie użytkowanym terenie rolniczym to ogromne wyzwanie. Jak pokazuje niniejsza broszura, jest to bardzo pracochłonny projekt ale przy właściwym planowaniu i organizacji może okazać się sukcesem.

 Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

38 Projektowanie opłacalnego systemu rolno-drzewnego z topolą i pszenicą

W dzisiejszych czasach, spadek nowych nasadzeń topoli jest niepokojący dla przemysłu drzewnego. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, odnowienia plantacji topoli we Francji zmniejszyły się z 2.3 miliona roślin/rok we wczesnych latach 90-tych do mniej niż 600 000 roślin/rok w 2013 roku.

 Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

40 Nauka poprzez działanie i dzielenie się wiedzą - promowanie wiedzy o agroleśnictwie wśród praktyków

Transfer wiedzy jest jedną z kluczowych osi rozwoju innowacyjnychpraktyk,dojakichzaliczamyagroleśnictwo. Agronomia, ekologia, pielęgnacja drzew itp. to niezwykle złożone obszary specjalizacji nawet gdy są rozpatrywane osobno, tym bardziej jako kombinacje w formie agroekologii czy agroleśnictwa wymagają dogłębnego zrozumienia wpływu niezależnych czynników i interakcji zachodzących między składowymi na poziomie systemu.

 Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

41 “Drzewa śródpolne” jako argument sprzedaży

Agroleśnictwo, będące wciąż marginalną formą użytkowania gruntów we Francji, nie jest dobrze znane przez konsumentów. Jednak, obecnie wiemy już że ten sposób produkcji żywności, w połączeniu ze światowym podejściem do agroekologii prowadzi do bardziej zrównoważonego gospodarowania gruntami.

 Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

 

43 Trawy i rośliny bobowate odporne na zacienienie

Systemy leśno-pastwiskowe zaprojektowane są w celu wytwarzania drewna/owoców/biomasy drzewnej w perspektywie długoterminowej oraz jednoczesnej produkcji wysokiej jakości paszy i/lub produkcji zwierzęcej zapewniających ciągły i szybki zysk.

 Pobierz wersję do druku w wysokiej rozdzielczości (wkrótce dostępne)

Po ukończeniu wszystkich broszur, pojawi się przycisk "Download all"/"Pobierz wszystkie"